Cenovnik

Proteza nošena implantatima

€ 1200

All on 4

AKCIJA € 3500 sada €2800

Ortodonski aparat

€ 590

Beljenje kućno

AKCIJA € 250 sada €140

Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem

€ 10

Kompozitni ispuni

€ 15 – 30

Glasjonomer ispuni

€ 15 – 25

Indirektno pokrivanje pulpe

€ 10

Direktno pokrivanje pulpe

€ 10

Lecenje dubokog karijesa

€ 10

Beljenje ordinacijsko

AKCIJA € 250 sada €140

Imedijatna proteza

€ 250

Parcijalna akrilatna proteza

€ 250

Totalna proteza

€ 250

Parcijalna skeletirana proteza

€ 350

Fleksibilne proteze

€ 350

Ugradnja atečmena

€ 100

Direktno podlaganje proteze

€ 40

Indirektno podlaganje proteze

€ 50

Reparatura proteze

€ 30

Privremena krunica

€ 10

Faseta keramička

€250

Livena nadogradnja

AKCIJA€ 40 sada €30

Fiberglas nadogradnj

AKCIJA€ 40 sada €30

Metalokeramička krunica

AKCIJA€ 100 sada €80

Bezmetalna krunica

AKCIJA€ 200 sada €150

Krunice na implatima

AKCIJA€ 150 sada €120

Inlej keramički

€ 100

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga na zubu

€ 20

Obrada parodontalnih džepova u lokalnoj anesteziji

€ 20

Terapija akutnog parodontalnog apcesa

€ 20

Hiruško lečenje parodontopatije

€ 50

Gingivektomija po regiji

€ 50

Frenektomija

€ 50

Slobodni mukogingivalni auto transplantat

€ 80

Zalivanje fisura

€ 15

Uklanjanje mekih naslaga i instukcija oralne higijene

€ 15

Impregacija zuba pastama natrijum fluoride

€ 15

Ekstrakcija mlečnog zuba

€ 15

Tretman nezavršenog rasta korena

€ 20

Vitalna amputacija

€ 15

Mortalna amputacija

€ 15

Trepanacija +ulozak

€ 15

Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba

€ 30

Endodontsko lečenje dvokanalnog zuba

€ 40

Endodontsko lečenje trokanalnog zuba

€ 50

Lečenje gangrene po seansi

€ 20

Uklanjanje kanalnog punjenja

€ 50

Rutinsko vađenje zuba

€ 20

Hiruško vađenje zuba

€ 50

Vađenje impaktiranog umnjaka

€ 90

Vađenje impaktiranog očnjaka

€ 100

Komplikovano vađenje zuba

€ 30

Apikotomija

€ 70

Disekcija zuba

€ 25

Cistektomija

€ 70

Incizija apcesa

€ 15

Nivelacija grebena

€ 90

Produbljivanje forniksa

€ 100

Hiruško zatvaranje sinusa

€ 100

Biohorizont implant sa standardnom suprastrukturom

AKCIJA € 500 sada €350

Zimmer implant

AKCIJA€ 700 sada € 490

Van standardne suprastrukture

€ 100