PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA

Home / PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA

Preventivna stomatologija se bavi prevencijom bolesti zuba i usta.

U našoj ordinaciji poseban akcenat stavljamo na prevenciju i obuku pacijenata o pravilnom održavanju oralne higijene, fluorizacija zuba, zalivanje fisura kod dece, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga, ispuni na mlečnim i stalnim zubima.