ORALNA HIRURGIJA

Home / ORALNA HIRURGIJA

U našoj ordinaciji pružamo sve usluge oralne hirurgije. Svi oralno hiruški zahvati se rade u lokalnoj anesteziji

 • rutinsko i hiruško vađenje zuba
 • hiruško vađenje impaktibilnih umnjaka
 • inciziju abceza
 • lečenje infekcije zubnog poretka
 • lečenje periapikalnih lezija putem apikotomize (resekcije) vrha korena zuba
 • uklanjanje viličnih cista
 • preprotetska priprema
 • preimplatološka priprema

U našoj ordinaciji pružamo sve usluge oralne hirurgije.

Svi oralno hiruški zahvati se rade u lokalnoj anesteziji

 •  rutinsko i hiruško vađenje zuba
 • hiruško vađenje impaktibilnih umnjaka
 • inciziju abceza
 • lečenje infekcije zubnog poretka
 • lečenje periapikalnih lezija putem apikotomize (resekcije) vrha korena zuba
 •  uklanjanje viličnih cista
 • preprotetska priprema
 • preimplatološka priprema