ORALNA HIRURGIJA

Home / ORALNA HIRURGIJA

U našoj ordinaciji pružamo sve usluge oralne hirurgije. Svi oralno hiruški zahvati se rade u lokalnoj anesteziji.

  • rutinsko i hiruško vađenje zuba
  • hiruško vađenje impaktiranih umnjaka
  • inciziju abcesa
  • lečenje infekcije zubnog porekla
  • lečenje periapikalnih lezija putem apikotomije (resekcije) vrha korena zuba
  • uklanjanje viličnih cista
  • preprotetska priprema
  • preimplatološka priprema

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i savete u vezi oralnohiruškog lečenja